Start

Z nami prawo nie ma tajemnic

Praktyczna edukacja z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego jest niezwykle istotna dla funkcjonowania wszystkich przedsiębiorców w nieustannie zmieniającym się środowisku prawno-gospodarczym.

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

  • umów cywilno-prawnych w obrocie gospodarczym
  • odpowiedzialności cywilnej w obrocie gospodarczym
  • wszelkich spraw korporacyjnych
  • odpowiedzialności spółek prawa cywilnego i handlowego
  • odpowiedzialności wspólników i członków zarządu

Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego firm i instytucji działających w otoczeniu prawnym przez pomoc w dostosowaniu organizacji do zmieniających się zewnętrznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

W procesie przygotowywania warsztatów odpowiadających potrzebom Waszej Firmy istnieje możliwość zgłaszania zagadnień, które sprawiają najwięcej problemów podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. W trakcie warsztatów stacjonarnych trenerzy omawiają zgłoszone zagadnienia i wspólnie z uczestnikami poszukują satysfakcjonujących rozwiązań.

Organizujemy kursy, szkolenia i konferencje. Pomagamy pogłębić wiedzę oraz poszerzyć kwalifikacje zawodowe, objaśniamy elementy mieniającego się prawa i przybliżamy praktyczne aspekty jego stosowania.

W zależności od Państwa potrzeb prowadzimy szkolenia w formie seminarium lub warsztatów (case study), ewentualnie w obydwu tych formach łącznie: najpierw przekazywane są niezbędne treści, a następnie pracujemy na wybranych przykładach.

Oferujemy przygotowanie dodatkowych narzędzi obejmujących tematykę szkolenia dostosowanych do Państwa potrzeb w postaci dokumentów wzorcowych. Dalsza współpraca w zakresie pogłębiania wiedzy i umiejętności dotyczących tematyki szkolenia może odbywać się w formie e-learningu.

Nasze kursy, szkolenia i konferencje prowadzą praktycy i specjaliści w poszczególnych dziedzinach prawa posiadający również doświadczenie procesowe.

Zapewniamy

  • Wykwalifikowaną kadrę trenerów
  • Doświadczenie merytoryczne
  • Starannie dobrany materiał
  • Warsztaty stacjonarne w grupach
  • Współpracę on-line