Jak korzystać z portali społecznościowych w zgodzie z RODO?

Jakie przetwarzanie danych osobowych jest wyłączone spod regulacji RODO?

RODO nie ma zastosowania m.in. do przetwarzania danych osobowych:

  • przez osobę fizyczną
  • dokonywanego w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze

Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest czynnością o czysto osobistym lub domowym charakterze?

Działalność czysto osobista lub domowa, to taka działalność, która pozostaje bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Działalność osobista lub domowa może między innymi polegać na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz związanej z tymi czynnościami działalności internetowej.
Przetwarzanie danych w ramach portali społecznościowych przez ich użytkowników mieści się w pojęciu czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze z wyjątkiem takich sytuacji, kiedy w wyniku przetwarzania dostęp do tych danych uzyskują inne osoby, niż kontakty samodzielnie wybrane przez użytkownika.
Wyłączenie stosowania rozporządzenia nie dotyczy bowiem takich przypadków przetwarzania danych osobowych przez osoby fizyczne, które polegają na opublikowaniu tych danych w taki sposób, że staną się one dostępne dla nieograniczonej liczby osób (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2003 r., C-101/01). Jeśli przetwarzanie danych rozciąga się choćby częściowo na przestrzeń publiczną i tym samym jest skierowane poza sferę prywatną osoby dokonującej przetwarzania danych, to takie przetwarzanie nie powinno być rozumiane jako czynność o czysto osobistym lub domowym charakterze (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2012 r., C-212/13).

Czy administratorzy portali społecznościowych podlegają RODO?

RODO ma zastosowanie do administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy udostępniają środki przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej działalności osobistej lub domowej.

Czytaj więcej