Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych według RODO

Jakie elementy składają się na definicję danych osobowych według RODO?

Dane osobowe według RODO to:

 • wszelkiego rodzaju informacje
 • informacje dotyczące osoby fizycznej
 • informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej

Są to wszelkie informacje:

 • bez względu na formę ich przekazywania lub udostępniania, np. w postaci ustnej, pisemnej, dźwięku, obrazu, utrwalenia na nośniku
 • bezpośrednio lub pośrednio identyfikujące osobę fizyczną, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, używane identyfikatory, dane lokalizacyjne, płeć, kolor oczu, waga, wzrost i inne dane biometryczne, a także informacje dotyczące poglądów, przekonań i wypowiedzi, informacje dotyczące życia prywatnego i rodzinnego, jak i wszelkich aktywności, zainteresowań, relacji zawodowych oraz zachowań społecznych i ekonomicznych

Na czym polega przetwarzanie danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

Zasady przetwarzania danych osobowych według RODO:

 1. Zasada zgodności z prawem
 2. Zasada rzetelności i przejrzystości
 3. Zasada ograniczenia celu
 4. Zasada minimalizacji danych
 5. Zasada prawidłowości i aktualności danych
 6. Zasada ograniczenia przechowywania
 7. Zasada integralność i poufności
 8. Zasada rozliczalności

Czytaj więcej