W jaki sposób dokonać wyboru formy zabezpieczenia wierzytelności?

Jakie są kryteria wyboru formy zabezpieczenia?

Przy wyborze zabezpieczenia brane są pod uwagę – w zależności od rodzaju i wysokości zabezpieczanej wierzytelności – różne kryteria, jedno lub zwykle kilka z nich, w szczególności:

 • termin spłaty długu
 • cechy danego zabezpieczenia
 • status prawny dłużnika
 • sytuacja finansowa, majątkowa i gospodarcza dłużnika
 • koszty zabezpieczenia dla dłużnika
 • standardowe oraz indywidualne ryzyko wierzyciela
 • przewidywany nakład pracy wierzyciela
 • sposób realizacji uprawnień wierzyciela

Jakie elementy należy umieścić w klauzuli zabezpieczającej?

W klauzuli zabezpieczającej należy precyzyjnie określić:

 • formę zabezpieczenia
 • osobę ustanawiającą zabezpieczenie
 • przedmiot zabezpieczenia – przy zabezpieczeniach rzeczowych

Przy ustalaniu wysokości zabezpieczanej wierzytelności należy uwzględnić nie tylko kwotę główną, ale również wszelkie należności uboczne.

Czytaj więcej