Zasada ograniczenia przechowywania danych osobowych według RODO

Na czym polega ograniczenie przechowywania danych osobowych według RODO?

Dane osobowe mogą być przechowywane (w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane te dotyczą) przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. O tym, jak długo dane będą przechowywane decyduje cel przetwarzania.

W celu realizacji zasady ograniczenia przechowywania Administrator danych osobowych powinien ustalić politykę przechowywania danych obejmującą:

  • okres przetwarzania danych w odniesieniu do realizowanych celów przetwarzania
  • procedury sporządzania kopii zapasowych
  • procedury przechowywania kopii zapasowych
  • procedury odtworzenia danych z kopii zapasowych
  • procedury usunięcia danych z systemów informatycznych
  • procedury niszczenia nośników danych
  • procedury niszczenia dokumentacji papierowej

Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Czytaj więcej