Zasada ograniczenia przechowywania danych osobowych według RODO

Na czym polega ograniczenie przechowywania danych osobowych według RODO?

Dane osobowe mogą być przechowywane (w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane te dotyczą) przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. O tym, jak długo dane będą przechowywane decyduje cel przetwarzania.

Czytaj więcej