Zasada prawidłowości i aktualności przetwarzania danych osobowych według RODO

Jakie czynności są przetwarzaniem danych osobowych według RODO?

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak np: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W Internecie będą to takie działania, jak prowadzenie fanpageów na profilach społecznościowych połączone z prowadzeniem dyskusji, przeglądaniem listy obserwujących, wysyłanie newsletterów, zbieranie danych poprzez formularz rejestracyjny itp.

Na czym polega prawidłowość i aktualność przetwarzania danych osobowych według RODO?

Administrator danych osobowych ma obowiązek:

  • przetwarzania jednie prawidłowych danych (zgodnych z prawdą)
  • sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych danych
  • uaktualniania danych
  • poinformowania każdego odbiorcy danych, któremu dane ujawniono, o dokonanym sprostowaniu lub usunięciu nieprawidłowych danych

Czytaj więcej