Start

Z nami prawo nie ma tajemnic

Szkoła Prawa Sądowego zajmuje się praktyczną edukacją z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego, w szczególności w zakresie: umów cywilno-prawnych w obrocie gospodarczym, ochrony dobrego imienia i wizerunku firmy, spraw korporacyjnych, a także odpowiedzialności spółek prawa cywilnego i handlowego, wspólników i członków zarządu, jak również rozwiązywania wszelkich spraw spornych. Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego firm i instytucji działających w otoczeniu prawnym.

Organizujemy kursy, szkolenia i konferencje. Pomagamy pogłębić wiedzę oraz poszerzyć kwalifikacje zawodowe, objaśniamy elementy zmieniającego się prawa i przybliżamy praktyczne aspekty jego stosowania.

W zależności od Państwa potrzeb prowadzimy szkolenia w formie seminarium lub warsztatówcase study, ewentualnie w obydwu tych formach: w pierwszej części następuje przekazanie niezbędnych treści, a następnie praca na wybranych przykładach.

Oferujemy również przygotowanie dla Państwa dodatkowych narzędzi obejmujących tematykę szkolenia dostosowanych do Państwa potrzeb w postaci dokumentów wzorcowych: check-list, formularzy itp. Dalsza współpraca w zakresie pogłębiania wiedzy i umiejętności dotyczących tematyki szkolenia może odbywać się w formie e-learningu.

Nasze kursy, szkolenia i konferencje prowadzą praktycy i specjaliści w poszczególnych dziedzinach prawa posiadający również doświadczenie procesowe.

Zapewniamy

  • Wykwalifikowaną kadrę trenerów
  • Doświadczenie merytoryczne
  • Starannie dobrany materiał
  • Warsztaty stacjonarne w grupach
  • Współpracę on-line