Oferta

Zapewniamy

Wykwalifikowaną kadrę trenerów

Która pomoże w zrozumieniu i opanowaniu niezbędnego materiału

Nasi trenerzy to praktycy prawa z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodach prawniczych, którzy posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Nasi trenerzy używają odpowiednich narzędzi szkoleniowych, które pomogą szybko i skutecznie pozyskać wiedzę z wybranych dziedzin prawa i zrozumieć skomplikowane instytucje prawne. Praca w formie warsztatów pomoże sprawnie zdobyć nowe umiejętności.

Doświadczenie merytoryczne

Gwarantujące osiągnięcie najlepszych wyników w pozyskaniu nowych umiejętności

Nasi trenerzy korzystają z wypracowanych narzędzi edukacyjnych pozwalających na sprawne uzyskanie przez uczestników rzetelnej wiedzy praktycznej i potrzebnych umiejętności na najwyższym poziomie.

Starannie dobrany materiał

Wyselekcjonowany pod kątem zgłoszonych zagadnień problemowych

Treść kazusów rozwiązywanych podczas warsztatów stacjonarnych dostosowana jest do zgłoszonych zagadnień problemowych odpowiadających potrzebom Waszej Firmy. W tracie rozwiązywania kazusów trenerzy wskażą pomocne dla rozwiązania danego problemu przepisy prawa, poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Warsztaty stacjonarne w grupach

System pozwalający na wzajemną wymianę poglądów i doświadczeń

Podczas warsztatowych zajęć stacjonarnych będzie można sprawdzić w praktyce skuteczność pozyskania nowych umiejętności w oparciu o nowo zdobytą wiedzę. Trenerzy wyjaśnią problematykę prawną, która przysparza najwięcej trudności w codziennej praktyce. Praca warsztatowa w grupach będzie okazją i zachętą do wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń.

Współpracę on-line

Stanowiącą dodatkowe praktyczne wsparcie merytoryczne

Po zakończeniu warsztatów stacjonarnych otrzymają Państwo w formie materiałów poszkoleniowych dostosowane do potrzeb Waszej działalności dokumenty wzorcowe. Prześlemy potrzebne wyciągi z aktów prawnych, niezbędne orzecznictwo i komentarze, co w znacznym stopniu ułatwi bieżące poszukiwanie rozwiązań codziennych problemów zawodowych.