O szkole

Zapewniamy

Wykwalifikowaną kadrę trenerów

Która pomoże w zrozumieniu i opanowaniu niezbędnego materiału

Nasi trenerzy to praktycy prawa z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodach prawniczych, którzy posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Nasi trenerzy używają odpowiednich narzędzi szkoleniowych, które pomogą Państwu szybko i skutecznie pozyskać wiedzę z wybranych dziedzin prawa i zrozumieć skomplikowane instytucje prawne. Praca w formie warsztatów pomoże Państwu sprawnie zdobyć nowe umiejętności.


Doświadczenie merytoryczne

Gwarantujące uzyskanie rzetelnej wiedzy praktycznej i potrzebnych umiejętności

W procesie przygotowywania warsztatów odpowiadających potrzebom Waszej Firmy mają Państwo możliwość zgłaszania zagadnień, które sprawiają Wam problemy podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. W trakcie warsztatów stacjonarnych trenerzy omawiają zgłoszone przez Państwa zagadnienia i wspólnie z uczestnikami poszukują satysfakcjonujących rozwiązań.


Starannie dobrany materiał

Wyselekcjonowany pod kątem zgłoszonych zagadnień problemowych

Treść kazusów rozwiązywanych podczas warsztatów stacjonarnych dostosowana jest do zgłoszonych przez Państwa zagadnień problemowych odpowiadających potrzebom Waszej Firmy. W tracie rozwiązywania kazusów trenerzy wskażą Państwu właściwe przepisy prawa, poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.


Warsztaty stacjonarne w grupach

System pozwalający osiągnąć najlepsze wyniki w pozyskaniu nowych umiejętności

Podczas warsztatowych zajęć stacjonarnych będą mogli Państwo sprawdzić w praktyce skuteczność pozyskania nowych umiejętności w oparciu o nowo zdobytą wiedzę. Trenerzy wyjaśnią także problematykę prawną, która przysporzyła Państwu najwięcej trudności w codziennej praktyce. Praca warsztatowa w grupach będzie również okazją i zachętą do wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń.


Współpracę on-line

Stanowiącą dodatkowe praktyczne wsparcie merytoryczne

Po zakończeniu warsztatów stacjonarnych otrzymają Państwo w formie materiałów poszkoleniowych dostosowane do Państwa potrzeb dokumenty wzorcowe w postaci check-list, formularzy itp. W razie potrzeby prześlemy Państwu potrzebne wyciągi z aktów prawnych, niezbędne orzecznictwo i komentarze, co w znacznym stopniu ułatwi bieżące poszukiwanie rozwiązań codziennych problemów zawodowych.